Internetinės parduotuvės taisyklės

1.BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Šios taisyklės (toliau – „Taisyklės”) nustato fizinio ar juridinio asmens, Taisyklių nustatyta tvarka pateikusio savo duomenis ir ketinančio įsigyti arba įsigyjančio prekes www.ginmika.lt internetinėje svetainėje-parduotuvėje (toliau – „Pirkėjas”), ir UAB „Ginmika“ (toliau – „Pardavėjas”) teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui ketinant įsigyti ir/ar įsigyjant prekes internetinėje svetainėje-parduotuvėje (toliau –„internetinė parduotuvė“). Jau pateikdamas savo duomenis Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su Taisyklių sąlygomis ir įsipareigoja jomis vadovautis ketinant įsigyti ar įsigyjant prekes iš Pardavėjo.
  1.2. Jei Pirkėjas nepritaria Taisyklėms ar kai kurioms jų nuostatoms, laikoma, kad asmuo, nepateikė savo duomenų, nesiregistravo www.ginmika.lt ISP bei nepateikė užsakymo įsigyti prekių iš Pardavėjo.
  1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo prie Sistemos metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo. 
  1.4. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys nuo aštuoniolikos metų amžiaus ir juridiniai asmenys.
  1.5. Tinklalapyje esanti tekstinė ir grafinė informacija, yra Pardavėjo nuosavybė ir yra ginama bei saugoma įstatymo nustatyta tvarka. Kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško Pardavėjo sutikimo griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo kituose tinklalapiuose daryti nuorodas į šį tinklalapį. Tinklapyje esančią informaciją be Pardavėjo sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

PIRKĖJO STATUSAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS, ATSISKAITYMO MOMENTAS
2.1. Pirkėjo statusas internetinėje parduotuvėje www.ginmika.ltlaikomas suteiktu nuo momento, kai fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas įregistravo Pardavėjo pateiktoje internetinėje sistemoje (toliau -„Sistemoje“) savo asmens ir/ ar įmonės duomenis.
  2.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – „Sutartis“) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir patvirtinęs, kad tinkamai susipažino su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“. 
  2.3. Juridinio asmens duomenis nurodęs atstovas privalo pateikti atitinkamus įmonės įgaliojimus ir pilnai atsako už visus savo ir atstovaujamo Pirkėjo veiksmus internetinėje parduotuvėje www.ginmika.lt  bei vykdant Sutartį.
  2.4. Registruotų Pirkėjų duomenys, o taip pat kiekvienos sudarytos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo Sutarties duomenys yra saugomi www.ginmika.lt  duomenų bazėje.
  2.5. Laikoma, kad Pirkėjas sumokėjo už prekes, jei sutarties kaina buvo:
      2.5.1. įskaityta į Pardavėjo sąskaitą LT097410010221000261 (UAB SME Bank) arba kitą Pardavėjo nurodytą sąskaitą;
      2.5.2. įnešta grynaisiais į Pardavėjo kasą.

     2.5.3  Sumokėta kurjeriui grynais.

PIRKĖJO TEISĖS
3.1. Pirkėjas perka prekes internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę nutraukti internetinėje parduotuvėje sudarytą Sutartį su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo momento. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tuo atveju, jei prekė yra ne prastesnės kokybės ir būklės nei buvo pristatyta Pirkėjui, nebuvo sugadinta, pažeista pakuotė ir nepasikeitė prekės išvaizda. Sutartis negali būti nutraukta, o Pirkėjas neturi teisės reikalauti grąžinti jam sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas pirko iš Pardavėjo brangakmenius, tauriuosius metalus, jų dirbinius, lydinius, įskaitant bet neapsiribojant aukso, sidabro, platinos luitus/ monetas/ medalius.
  3.3. Pirkėjas turi visas kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

PIRKĖJO PAREIGOS
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat atlikti kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Investicinio aukso luitai ir monetos bei sidabro gaminiai turi būti apmokėti per 4 valandas (jei nebuvo sutarta kitaip), kitos prekės – ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo Pirkimo – Pardavimo sutarties sudarymo Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Už prekes Pirkėjas sumoka, atlikdamas mokėjimą į 2.5.1 punkte nurodytą sąskaitą, grynais pinigais į Pardavėjo kasą arba kitu Pardavėjo nurodytu būdu.
4.2. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą Sutarties kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti Sutartį. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutarties vykdymą. 
  4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti per protingai trumpiausią laiko tarpą, bet ne vėliau iki Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui užsakytas prekes.
  4.4. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas negali reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, ir įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.
  4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

PARDAVĖJO TEISĖS
5.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.2. Jei Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui, jos stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Taip pat Pardavėjas turi teisę informuoti trečiąsias šalis apie tokius Pirkėjo veiksmus, suteikdamas visą turimą apie tokį Pirkėją duomenis.
  5.3. Pardavėjas turi visas kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

PARDAVĖJO PAREIGOS
6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir/ ar duomenų perdavimo klaidomis.
6.2. Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  6.3. Pardavėjas neatsako už vartotojų (lankytojų) diskusijų ir komentarų turinį, tačiau jeigu internetinės parduotuvės lankytojai skleidžia informaciją įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platina, propaguoja  ar reklamuoja pornografiją ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą, tokią informaciją tinklalapyje skleidę asmenys atsako pagal LR įstatymus ir tokiais atvejais Pardavėjas turi teisę paviešinti (atskleisti) teisėsaugos institucijoms turimus lankytojų asmens duomenis.
  6.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1. Priklausomai nuo prekės tipo ir galimybių Prekės Pirkėjui gali būti:
7.1.1. siunčiamos reguliariu paštu (visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje);
      7.1.2. siunčiamos naudojantis Lietuvos pašto ar kurjerių paslaugomis (visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje);
      7.1.3. perduodamos Pardavėjo biure.
  7.2. Jeigu Užsakytų prekių suma viršija 2000 (Du tūkstančius) Eu, prekės nėra pristatomos naudojantis pašto ar kurjerių paslaugomis  ir gali būti atsiimtos Pardavėjo biure arba pristatomos pardavėjo transportu (iš anksto susitarus dėl laiko bei pristatymo sąlygų ).
  7.3. Pirkėjui pasirinkus 7.1 arba 7.2 punktuose nurodytus būdus ir užsakytų Prekių suma neviršija 2000 (du tūkstančius) Eu – Prekių pristatymo ir (jei numatyta) draudimo išlaidas kompensuoja Pirkėjas, jei nėra numatyta kitaip. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių tipo, svorio ir vertės, todėl galutinė pristatymo ir draudimo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.

  7.4. Prekių pristatymo terminas Pirkėjo nurodytu adresu:
      7.4.1. yra nuo 1 iki 4 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes bei pristatymo išlaidas, jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje, išskyrus prekes, kurioms nustatytas kitas pristatymo terminas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo, jeigu nesusitariama kitaip.
      7.4.2. derinamas atskirai, jei prekių nėra sandėlyje ir jos pateikiamos pagal Pirkėjo užsakymą.
  7.5. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per 7.4 punkte nurodytą terminą.
  7.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar jo atstovas privalo kartu su kurjerių ar prekes pristatančios įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
  7.7. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerio ar prekes pristatančios įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
  7.8. Prekės perduodamos tik užsakymo formoje nurodytoje vietoje ir tik Pirkėjui ar jo nurodytam atstovui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ar jo atstovus sutarčių vykdymo (internetinės prekybos).
  7.9. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas 7.7 punkte paminėtas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.
  7.10. Jei per 7.4 punkte nurodytą terminą  prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją telefonu ir elektroniniu paštu. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
  7.11. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo:
      7.11.1. apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime;
      7.11.2. nedelsiant elektroniniu paštu informuoti Pardavėją.
  7.12. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerio ar prekes pristatančios įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
  7.13. Nustačius prekių kiekio ir/ ar kokybės ir/ ar asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas siuntos turi nepriimti. Tokiu atveju:
      7.13.1. kurjeris ar prekes pristatančios įmonės atstovas kartu su Pirkėju užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus;
      7.13.2. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu ir elektroniniu paštu.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS
8.1. Prekės gali būti grąžinamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001-08-17 įsakymu Nr.258 patvirtinta „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ bei 2011 m. spalio 25 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių nustatyta tvarka.
8.2. Prekių trūkumai šalinami, daiktai keičiami, grąžinami vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr.217 patvirtinta „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių” nustatyta tvarka.
  8.3. Jei Pirkėjas nutraukia Sutartį, Taisyklių 3.2 punkto nustatyta tvarka:
      8.3.1. Prekė grąžinama Pardavėjui Pirkėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami jam ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, bet ne anksčiau nei Pardavėjas gauna grąžinamas Prekes. Prekių pristatymo bei draudimo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos.
      8.3.2. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais, taip pat Pirkėjas turi pateikti:
      – užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą;
      – originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta arba prekėmis;
      – jeigu už prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais, grąžinant ar keičiant prekes pateikiamas kasos čekio originalas.
      8.3.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą apmoka bei atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir/ ar tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės.
      8.3.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/ arba buvo sugadintos ir/ arba prarado prekinę išvaizdą.
     8.3.5. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiška arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Taisyklių 3.2 punkte nurodytų priežasčių negali būti vykdomas Pirkėjui įsigijus brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, lydinius įskaitant bet neapsiribojant aukso, sidabro, platinos luitais/ monetomis/ medaliais.
     8.3.6. Pirkėjas šiuo patvirtina, kad supranta, kad Taisyklių 8.3.5 punkte nurodytos prekės yra specifinio pobūdžio, paskirties ir naudojimo, kad Pardavėjo atsisakymas grąžinti Taisyklių 8.3.5 punkte nurodytos prekes yra teisėtas  ir įsipareigoja nereikšti Pardavėjui jokių pretenzijų Pardavėjui atsisakius priimti prekes iš Pardavėjo Taisyklių 8.3.4, 8.3.5 punktuose nustatyta tvarka.

ATSAKOMYBĖ
9.1. Pirkėjas atsako už Pardavėjui pateiktų internetinėje parduotuvėje www.ginmika.lt, savo duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasekmes, kilusias dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
9.2. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  9.3. Atsižvelgdami į LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 dalies nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiems asmenims, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  9.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
  9.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje www.ginmika.lt vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos organizacinės technikos ypatybių.
  9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
  9.7. Asmens duomenų tvarkymas
      9.7.1. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.ginmika.lt, Pirkėjas patvirtina:
      – kad jis ar jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais (tik registruotiems vartotojams);
      – kad jis ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys;
      – kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
      9.7.2. Užsisakydamas „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys galėtų būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Patvirtindamas „Naujienų prenumerata“ Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.

INFORMACIJOS SIUNTIMAS
10.1. Pardavėjas pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas pranešimus ir klausimus siunčia šiais adresais:
      UAB “Ginmika”,
      Įmonės kodas 300079118
      PVM mokėtojo kodas LT100001407213
      Sąskaita LT097410010221000261 (UAB SME Bank).
      Adresas: Sodų g. 81, Skaidiškės,  Vilniaus r.
      Telefonai +370 693 85988. Elektroninis paštas: albertas@ginmika.lt, info@ginmika.lt
  10.3. Jei internetinėje parduotuvėje www.ginmika.lt  skyriuje „Kontaktai“ nurodyti adresai skiriasi nuo nurodytų 10.2 punkte, pirmenybę turi pirmieji.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.ginmika.lt(įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma tinkamai, aiškiai ir suprantamai pateikta Pirkėjui.
  11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Susisiekite