Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta lengvai suprantama kalba, kad Jūs galėtumėte suprasti, kas mes esame, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą ir t.t.

Ši Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista ar papildyta tam, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, Jums naudojantis Įmonės UAB „Ginmika”, juridinio asmens kodas 300079118, veiklos vykdymo adresas Minsko pl. 101, LT-13268 Vilnius, Lietuva (toliau – Įmonė), teikiamomis paslaugomis, produktais, paskyra, svetaine ar kitaip bendraujant su Įmonė.

Įmonė rekomenduoja Jums skirti laiko susipažinti su šia Privatumo politika.

Jei nesutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Įmonei savo Asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

 • lankotės Įmonės lankytojams skirtoje svetainėje, Įmonės socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jomis;
 • siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Įmonė;
 • užsisakote Įmonės naujienlaiškį;
 • užsisakote Įmonės prekes ar paslaugas;
 • teikiate Įmonei savo prekes ar paslaugas;
 • susisiekiate su Įmonė;
 • dalyvaujate Įmonės organizuojamuose renginiuose, apklausose, konkursuose, akcijose;
 • kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Įmonė kaip narys, lankytojas, klientas, tiekėjas, rangovas ar kitas asmuo, turintis su Įmonė teisinių santykių.

Už Įmonės duomenų apsaugos įgyvendinimo politiką Įmonėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

 • Albertas Mikna
 • Adresas: Minsko pl. 101, Vilnius 13268; arba
 • El. paštas: albertas@ginmika.lt;
 • Telefonas: +370 (693) 859 88.

Kokius jūsų asmens duomenis renka įmonė

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (pirkėjas, paskyros naudotojas, klientas, vartotojas, tiekėjas ir t.t.) ir kaip su Įmonė bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t.t.), Įmonė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.

Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

Asmens duomenys, kuriuos Įmonė gauna tiesiogiai iš Jūsų:

Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenys
Asmens tapatybės nustatymo duomenys Vardas, Pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymėjimo numeris
Kontaktiniai duomenys Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos ar kitas adresas
Finansiniai duomenys Duomenys, kurie nurodomi atsiskaitant su Įmonė atliekamuose mokėjimo pavedimuose (nurodymuose)
Bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Įmonė Atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, informacija, pateikta Jūsų Įmonei teikiamuose dokumentuose ir kita

​Asmens duomenys, kuriuos Įmonė renka automatiškai:

Jums lankantis ar naudojantis Įmonės svetaine, socialinėmis paskyromis ar kita programine įranga, el. būdu užsisakant Įmonės naujienlaiškius ar kitaip kontaktuojant su Įmonė skaitmeniniais kanalais, Įmonė gali rinkti Jūsų Asmens duomenis automatiškai, t. y. Įmonė gali rinkti informaciją, kurią Įmonei siunčia Jūsų kompiuteris, mobilus telefonas, kitas galinis įrenginys ar kita prieigos priemonė, kiek tai numato galiojantys teisės aktai:

Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenys
Prietaiso duomenys Modelis, tarptautinis mobiliojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI) numeris ir kiti unikalūs prietaisų identifikatoriai, aplinkos prieigos adresas (MAC) adresas, interneto protokolo (IP) adresas, operacinės sistemos versija ir prietaiso, kurį naudojate prisijungimui prie paslaugų, nustatymai
Veiksmų informacija Naudojimosi Įmonės skaitmeniniu kanalu ar produktu laikas ir trukmė
Vietos informacija Jūsų faktinė buvimo vieta (nustatyta pagal Jūsų interneto protokolo (IP) adresą ar kitas vietos nustatymo technologijas), apie kurią informacija gali būti renkama Jums pasirinkus su vieta susijusius produktus ar nustatymus, pavyzdžiui per mūsų programinę įrangą
Kita informacija apie tai kaip Jūs naudojatės Įmonės skaitmeniniais kanalais ar produktais Programinė įranga, kuria naudojatės, svetainės kuriose lankotės, nuorodos, kurias paspaudžiate Įmonės siunčiamuose pranešimuose, tiesioginės rinkodaros pranešimuose.

Asmens duomenys, kuriuos Įmonė gauna iš kitų šaltinių:

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų pačių pateiktos informacijos, Įmonės svetainės, socialinių paskyrų, programinės įrangos ir kitų skaitmeninių kanalų automatiškai surinktos informacijos, Įmonė taip pat gali gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, jei pasirenkate bendrauti su Įmonė naudodami savo socialinių tinklų paskyras; tokiu atveju, Įmonė galės matyti tam tikrus duomenis iš Jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant Jūsų asmeninės paskyros duomenis.

Kaip įmonė naudoja jūsų asmens duomenis

Įmonė renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo veiklos tikslais.

Įmonė bet kuriuo atveju yra pasiryžusi užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos Įmonė renka ir naudoja, būtų skirti ir tinkami tikslams, kuriems šie duomenys buvo gauti, ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui.

Žemiau rasite sąrašą tikslų, kuriais Įmonė gali naudoti Jūsų Asmens duomenis:

Tikslai Duomenų tvarkymo veiksmai
Sutarčių sudarymas ir vykdymas, taip pat veiksmai, būtini atlikti iki sudarant sutartį Tapatybės nustatymas, pateiktų duomenų sutikrinimas, užklausų ir paslaugų vykdymas, sąskaitų išrašymas, produktų ar paslaugų pristatymas, paslaugų pranešimai, įsiskolinimų valdymas.
Asmenų aptarnavimas Pagalbos teikimas ryšių kanalais, pvz. asmeniui pateikus užklausą.
Tiesioginė rinkodara, lojalumo programa (Jūsų sutikimu) Bendravimo su interesantais ir / arba klientais skatinimas, elektroniniai naujienlaiškiai, skambučiai, SMS žinutės, kitokio pobūdžio pranešimai, rinkos tyrimai, asmeniškai Jums skirtų produktų ir paslaugų pasiūlymų (pvz., Įmonės svetainėje ar kitomis ryšio priemonėmis) pateikimas.
Teisinių prievolių vykdymas Asmens duomenų atskleidimas valdžios ar priežiūros institucijoms, vykdant teisės aktų įpareigojimus, teisėtus prašymus ar sudarytas sutartis, pareigų saugoti įrašus ir teikti pranešimus vykdymas, veiklos atitikties auditas, valstybiniai patikrinimai ir kiti reikalavimai iš valdžios institucijų ar tarnybų, teisinės procedūros, savo teisių gynimas ir veiksmai, susiję su bet kokiais vidiniais skundais ar pretenzijomis.

Jeigu Įmonė prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais Įmonė negalės užtikrinti paslaugų teikimo, svetainės veikimo.

Kokiu teisiniu pagrindu įmonė tvarko jūsų asmens duomenis

Siekdama tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Įmonė gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Jūsų sutikimas. Jeigu Įmonė remiasi Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu Jūsų Asmens duomenų tvarkymui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;
 • Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
 • Būtinybė vykdyti teisines priemones ir pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Būtinybė saugoti Įmonės teisėtus interesus;
 • Būtinybė apsaugoti bet kokio asmens gyvybiškai svarbius interesus;
 • Bet kokie kiti teisiniai pagrindai, kuriuos leidžia galiojantys teisės aktai.

Tiesioginė rinkodara

Jūsų Asmens duomenis (Jūsų pačių pateiktus, surinktus automatiškai ar gautus iš trečiųjų šalių) tiesioginei rinkodarai Įmonė naudoja tik gavusi Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu info@ginmika.lt.

Jei turime Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus Jūsų asmens duomenis galime naudoti profiliavimui, t.y. siekdami susidaryti nuomone, kas Jums galėtų būti įdomu, ko Jūs norėtumėte ar ko Jums galėtų reikėti.

Kam įmonė teikia jūsų asmens duomenis

Įmonė neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, Įmonė gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims:

Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti Įmonės teises, Įmonė gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri Įmonės veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu.

Duomenų tvarkytojams: Įmonė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Įmonės Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Įmonės, kaip duomenų valdytojo, vardu, pvz., tarnybinių stočių (serverių), virtualių debesų saugyklų nuomos paslaugas teikiančios įmonės, IT paslaugas teikiančios įmonės. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Įmonės pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų saugumą.

Trečiosioms šalims, padedančioms Įmonei teikti paslaugas: Įmonė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Įmonės veiklos vykdymui pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie nors ir nėra duomenų tvarkytojais, teikia paslaugas Įmonei, kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pvz., finansų įstaigos, skolų išieškojimo Įmonės, kurjerių tarnybos ir kita. Įmonė imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Įmonės pasitelkti tretieji asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų saugumą.

Įmonėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas: Įmonė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimus. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.

Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Įmonė gali naudoti Jūsų Asmens duomenis automatiniam sprendimų priėmimui (sprendimai priimami vien automatinėmis priemonėmis be žmogaus įsikišimo) ir profiliavimui (automatinis Asmens duomenų tvarkymas, naudojamas siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus). Profiliavimas gali būti automatinio sprendimų priėmimo dalimi.

Automatinis sprendimų priėmimas ir/ar profiliavimas yra galimas, kai:

 • Jis yra reikalingas, kad galėtume su Jumis sudaryti sutartį ar ją vykdytume;
 • Kai tokią teisę mus suteikia teisės aktai;
 • Kai turime dėl to Jūsų aiškų sutikimą.

Jei automatiniam sprendimų priėmimui ir/ar profiliavimui naudojami specialių kategorijų asmens duomenys, tą darome tik turėdami aiškų Jūsų sutikimą ar kai toks tvarkymas yra būtinas reikšmingais visuomenės interesais.

Kai Jūsų asmens duomenis naudojame automatiniam sprendimų priėmimui ir/ar profiliavimui, įsipareigojame Jums suteikti informaciją apie tokį duomenų tvarkymą bei suteikti galimybę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

Kada įmonė perduoda jūsų asmens duomenis į užsienį

Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi už valstybės, kurioje gyvenate, ribų, jei tai yra būtina siekiant tikslų, aprašytų šioje Privatumo politikoje.

Jeigu esate valstybėje, kuri yra Europos Ekonominės Erdvės narė, Įmonė gali perduoti Jūsų duomenis valstybėms už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Kai kurias šių valstybių Europos Komisija pripažįsta kaip užtikrinančias pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį. Kai duomenys perduodami iš Europos Ekonominės Erdvės į kitas valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį, Įmonė imasi tinkamų priemonių Jūsų Asmens duomenims apsaugoti, pvz., organizacinių ir teisinių priemonių (įmonėms privalomų taisyklių ir Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų perdavimo sutarčių sąlygų). Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su už Įmonės duomenų apsaugą atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktais.

Kiek laiko įmonė saugo jūsų asmens duomenis

Jūsų Asmens duomenis Įmonė saugo laikotarpį, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie ir buvo surinkti (šių tikslų detalus aprašymas pateikiamas aukščiau esančiame skyriuje “Kaip Įmonė naudoja Jūsų Asmens duomenis”). Prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį.

Kriterijai, kuriuos Įmonė naudoja Asmens duomenų laikymo laikotarpiui nustatyti, be kita ko, apima toliau nurodytus:

 • Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad Įmonė galėtų teikti Jums savo paslaugas, produktus arba vykdyti savo veiklą?
 • Ar turite Įmonės svetainės paskyrą? Tokiu atveju Įmonė laikys Jūsų duomenis kol Jūsų paskyra bus aktyvi arba kol Įmonė turės teikti Jums paslaugas.
 • Ar Įmonė yra teisiškai, sutartimi ar panašiai įpareigota saugoti Jūsų duomenis? Pavyzdžiui, mums gali būti privalomi atitinkamos valstybės teisės aktuose įtvirtinti įpareigojimai dėl duomenų saugojimo terminų, valdžios įstaigų nurodymai saugoti tam tikrus duomenis arba duomenis mums bus būtina saugoti teisių gynimo tikslais.

Kaip įmonė užtikrina jūsų duomenų saugumą

Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Įmonė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Įmonės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Įmonė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

Kokios yra jūsų pareigos

Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Įmonei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio Asmens duomenų pateikimo.

Kokias teises jūs, kaip duomenų subjektas, turite

Įmonė siekia Jums suteikti galimybę susipažinti su Jūsų duomenimis.

Jūs visuomet galite susisiekti su Įmonė, jeigu norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, be kita ko:

 • Teisę būti informuotam apie Įmonės atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais Įmonė dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;
 • Teisę susipažinti su Įmonės tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: gauti informaciją, ar Įmonė tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;
 • Teisę prašyti ištaisyti Įmonės tvarkomus Jūsų Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;
 • Teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Įmonės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
 • Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Įmonės interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

Įmonė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Įmonė gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

Tam tikrais atvejais, prieš pradėdama vykdyti Jūsų prašymą, Įmonė gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

Skundai

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.

Vis tik, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, tad prašytume esant bet kokiam nusiskundimui visų pirma kreiptis į mus, atsiųsdami mums el. laišką adresu info@ginmika.lt.

Kaip įmonė naudoja slapukus ir kitas sekimo technologijas

Įmonės svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės vartotojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Įmonės svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia Įmonei užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. Įmonė naudoja slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Įmonė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:

„Google Analytics“: Įmonė naudoja „Google Analytics“, kad suprastų lankytojų elgseną Įmonės interneto svetainėje ir mobiliosiose programėlėse. Tai reiškia, kad kai lankotės Įmonės svetainėje arba naudojatės bet kuria iš Įmonės mobiliųjų programėlių, Jūsų naršyklė automatiškai siunčia tam tikrą informaciją „Google“. Pavyzdžiui, puslapio, kuriame lankotės interneto adresą ir Jūsų IP adresą. Daugiau išsamios informacijos apie tai, kaip „Google“ technologijos renka ir apdoroja duomenis, rasite šioje nuorodoje: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Jei nenorite, kad „Google Analytics“ būtų naudojamas Jūsų naršyklėje, galite įdiegti „Google Analytics“ naršyklės priedą. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ ir „Google“ Privatumo politiką galite rasti: https://policies.google.com/privacy.

Ar įmonė renka duomenis iš nepilnamečių

Įmonė tikslingai nerenka jokios informacijos iš asmenų iki 18 metų amžiaus.

Speciali pastaba asmenims iki 18 metų: jeigu esate jaunesni nei 18 metų, Įmonė pataria prieš pateikiant Įmonei savo duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą.

Speciali pastaba asmenų, jaunesnių nei 18 metų, tėvams: rekomenduojame tikrinti ir stebėti, kaip Jūsų vaikai naudoja Įmonės gaminius, sistemas, paslaugas, programinę įrangą (įskaitant svetaines ir kitus skaitmeninius kanalus), kad įsitikintumėte, jog Jūsų vaikas nepateikia Įmonei Asmens duomenų neatsiklausęs Jūsų leidimo.

Kada atnaujinama privatumo politika

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, Įmonei gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties Įmonė rekomenduoja Jums periodiškai apsilankyti Įmonės interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

Jei Įmonė atliks esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, apie tai Įmonė iš anksto informuos, paskelbdama pranešimą Įmonės interneto svetainėje.

Susisiekite